Säädösten tärkeimmät kohdat

Haja-asutuksen jätevesiä koskevat useat lait, asetukset, määräykset ja ohjeet.
Linkit alkuperäisiin säädöksiin ja ohjeisiin löydät sivun lopusta.

Jätevesisäädökset ovat muuttuneet 3.4.2017

Yhteenveto nykyisistä vaatimuksista löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta. Tarkemmat aiheet kyseisen sivun vasemmalta palstalta.

Yhteenveto velvoitteista löytyy esitteestä, joka vielä vaatisi täydennyksiä sekä erityisesti uudesta ympäristöoppaasta.

Asian ydin löytyy YSL:n kappaleessa 16.

 

 


Päivitetty 28.7.2017