Viktiga punkter i bestämmelserna

Det finns ett flertal lagar, förordningar, bestämmelser och direktiv som berör avloppsvatten i glesbygder. Du hittar stadgarna och anvisningarna via länkarna i slutet på sidan.

Avloppsvattenföreskrifterna ändrades den 3.4.2017

Ett sammandarag av nuvarande krav och bestämmelser finns på miljöförvaltningens nätsidor. Noggrannare uppgifter kommer du till genom länkarna i vänstra spalten.

Ett sammandrag av skyldigheterna finns i en brochyr som dock ännu borde modifieras och en uppdaterad publikation, tyvärr endast på finska. Pudelns kärna hittar du i miljöskyddslagens paragraf 16.

 Uppdaterad 28.7.2017