Skolning och övriga evenemang

Skolning och övriga evenemang om avloppsvattenbehandling i glesbyggden. Vänligen kontrollera uppgifterna ännu från arrangören.

Evenemang som kommit till vår kännedom

Oktober 2017

November 2017

Om du vill ha någon av dig arrangerad skolning eller annan tillställning till denna kalender, vänligen meddela om detta till vår e-postaddress.

Organisationer som arrangerar skolningUppdaterad 19.9.2017