Lösningar för avloppsvattenbehandling

För valet av avloppssystem lönar det sig att klarlägga hurdan utrustning huset och tomten redan har. Sedan klarlägges kraven för avloppsbehandling. Sedan klarlägges med vilka tekniska medel kraven kan uppnås och vilka som är praktiskt möjliga

Den slutgiltiga lösningen beror på bl a följande faktorer:

 

bild, 78 kb jpgUppdaterad 22.5.2015