Jag vill bli medlem

Hajaputsari tar inte längre nya medlemar utan sporrar till att hågade söker medlemskap i Finlands vattenförening och dess nya sektion för VA i glesbyggden.Uppdaterad 27.2.2018