Jag vill bli medlem

Enligt föreningens stadgar kan man anta personer som har expertis och erfarenheter inom föreningens verksamhetsområde och som godkänner föreningens syfte. Detta förutsätter bl a oberoende av branschens kommersiella aktörer.

Sänd oss medlemsansökan med följande uppgifter per e-post:

Godkännandet meddelas per e-post. När medlemsavgiften är betald sänder vi inloggningsuppgifterna för nätområdet och diskussionsgruppen menat för medlemmarna.

Medlemsavgiften för år 2015 är 20 €.

Klica på knappen till höger så får du emailadressen via reCAPTCHA- fönstret.

kuva, 86 kB pngUppdaterad 28.9.2015