Val av system

Det finns ett flertal bra ”stigar” på nätet. Märk väl  dock de förändringar som skedde i lagstiftningen 2011.

Följande länkar har uppgifter om lösningar till avlopp från spridd bebyggelse. De länkade sidorna innehåller ofta nya länkar till nya nivåer. Hajaputsari rf tar inte ställning till om uppgifterna är korrekta i dessa länkar.  Tyvärr visar några länkar endast till finskspråkiga sidor

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella (uppdaterad upplaga)
NTM-centralens utmärkta guide hur man uppfyller bestämmelserna. Tyvärr tills vidare enbart på finska.
Jätevesijelppari
Finskspråkigt verktyg för hjälp av val av avloppsystem.
Hur förfar jag med moderniseringen av systemet?
Miljöförvaltningens råd till hur det stegvis lönar sig att framskrida när man bygger ett nytt avloppssystem eller förbättrar ett gammalt i fastigheten. (För tillfället på finska)
En guide till avloppsvattnets värld
Finlands vattenskyddsförenings omfattande sidor om hur man genomför behandling av avloppsvatten i spridd bebyggelse.
Glesbygdens avloppsfrågor steg för steg
Miljöförvaltningens länk till en praktisk broschyr för fastighetsägaren. Den innehåller uppgifter om vad man måste göra för att förbättra avloppssystemet. 2011. (För tillfället enbart på finska)
Jätevesijärjestelmän valitseminen
En guide utgiven av Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Den presenterar olika system för avloppsbehandling med vikt speciellt på vattenskyddsaspekter och den egna närmiljön. Utgiven 2010. På finska.

bild, 70 kB jpgUppdaterad 17.10.2014