Aktuellt

   

16.3.2017

Förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet godkännt

Statsrådet har godkänt förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet. Den träder i kraft den 3.4.2017. Länk

27.2.2017

Avloppskryssning

Hajaputsari deltog manstarkt på den av Valonia och Västra Nylands vatten och miljö rf arrangerade kryssning "Hajajätevedet järjestykseen". Sammandrag och länk till materialet .

18.1.2017

Hajaputsari har uttalat sig

Hajaputsari ry har givit sitt utlåtande om förslaget till statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (15.12.2016).

12.9.2016

Förnyade sidor

Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland har förnyat sina avloppsidor

19.5.2016

Hajaputsari har uttalat sig

Hajaputsari ry har givit sitt utlåtande om ändring  av miljöskyddslagen (27.4.2016).

9.1.2016

Avloppsvokabulär och standard för små reningverk

SFS har publicerat en vokabulär gällande avloppsteknologi, SFS-EN 1623 (finska och engelska).

På sidan refereras även till standarderna om små avloppsystem (SFS-EN 12566). De små förändringar som EU:s förordning om byggbyggprodukter kräver gällande denna standard är formellt ännu inte klara. De förnyade versionerna om delarna 1, 3, 4, 6 och 7 utkommer troligen inom en nära framtid. Förordningen berör inte delarna 2 (infiltreringssystem) eller 5 (jordbäddar oa.) och ingen förändringsprocess för dessa är på gång. Delarna 1, 2 och 3 finns på finska, de övriga på engelska.

2.12.2015

Hajaputsari har kommenterat rapporten om ändringar i lagstiftningen om avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden

Hajaputsari har kommenterat rapporten om ändringar i lagstiftningen för avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden i ett brev till lantbruks- och miljöminister Tiilikainen

1.10.2015

Arbetsgrupp som berett ändringar i lagstiftningen om avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden har överlåtit sin rapport

Arbetsgruppen som berett ändringar i lagstiftningen om avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden har överlåtit sin rapport till miljöministern. Rapporten innehåller tre alternativ till hur man kan minska på kraven för utsläppen. Länk till rapport.

1.10.2015

Miljöministeriet har informerat om förnyelsen av avloppsbestämmelserna

Miljöministeriet har berättat om hur man fortskrider med utvecklingen av förordningen för behandling av avloppsvatten från glesbyggden. Länk till meddelande.(på finska).

8.6.2015

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet med bilagor
Bakgrundspromemoriorna

7.4.2015

Ändringen av §10 i förordningen för behandling av avloppsvatten i glesbygden  har trätt i kraft

Länk till förordningen

 

Sipoo-Maxit

calliolaUppdaterat 16.3.2017