Aktuellt

Glesbyggdens VA-sektion har grundats

Glesbygdens VA-sektion har grundats inom Finlands vattenförening. Sektionen kommer att verka inom hushållsvatten, avloppsvatten och energibrunnar i glesbygden. Hajaputsaris verksamhet och nätsidor kommer att överflyttas till denna sektion under våren och sommaren. Hajaputsari tar inte längre nya medlemmar, utan sporrar till att intresserade personer skriver in sig i Vattenföreningen och dess nya sektion.

En del av det svenskspråkiga materialet finns redan under Små avlopp

Gå till ny sidaUppdaterat 18.3.2018