Hajaputsari rf.

Hajaputsari r.f är en professionell och ideell förening som erbjuder information om behandling av avloppsvatten i glesbygden.

Föreningen är oberoende av företag i branchen. Dessa sidor ger opartisk och sakkunnig information om aktuella ärenden, lagstiftning om avloppstjänster, god praxis, avloppsvattenteknik, forskning och skolning.

Hajaputsari rf grundades våren 2010. Syftet för föreningen är att sprida information om avloppsvatten i glesbygden.  Ordförande är dipl. ing. Erkki Santala och viceordförande tekn. lic. Matti Valve. Föreningen har registrerats med nummer 204107. Man kan ansöka medlemskap genom att agera enligt länken ”Bli medlem”. Föreningen godtar inte som medlem personer anknutna till företag inom branschen. Medlemsavgiften år 2014 är 20 €.

Föreningen erbjuder tills vidare gratis rådgivning både på nätet och per telefon. Tilläggsuppgifter finns bakom länken ”Fråga experten”.

Kontaktuppgifter

Föreningens hemort är Helsingfors. Tills vidare skötes föreningens ärenden via e-post. Klicka på relevant länk nedtill så får du emailadressen via reCAPTCHA- fönstret.

Ärenden beträffande föreningen: FÖRENINGEN

Frågor om avlopp: AVLOPPSFRÅGOR

Telefonrådgivning ges på telefonnummer 040-9670248 vardagar kl 10 – 16.

 Uppdaterad 18.1.2017