Hajatuksia

Hajatukset ovat asiantuntijoidemme kirjoituksia ajankohtaisista asioista. Ne löytyvät uudesta osoitteesta

CE-merkintäpakko tuli, löytyvätkö suoritustasoilmoitukset?

Erkki Santala

13.2.2014

EU:n rakennustuoteasetus 305/2011 astui voimaan täydellä painollaan 1.7.2013. Sen perusteella kaikkiin sellaisiin rakennustuotteisiin, jotka kuuluvat jonkin EU:n virallisessa lehdessä julkaistun yhdenmukaistetun EN-tuotestandardin piiriin, on valmistajan kiinnitettävä CE-merkki. Sen ohella valmistajan on laadittava ns. suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance eli DoP), josta ilmenee tuotteen tärkeimmät ominaisuudet ja muita sen tuotantoon liittyviä tietoja. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyen tämä koskee alle 50 asukkaalle mitoitettuja tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoja ja saostussäiliöitä, jotka on tarkoitettu käsittelemään sekä WC- että pesuvesiä sisältävää talousjätevettä.
Lue lisää...

CE-merkinnät kuntoon

Erkki Santala

1.2.2013

Kun selailee kiinteistökohtaisia jäteveden käsittelylaitteita valmistavien ja markkinoivien firmojen nettisivuja, tulee se vaikutelma, etteivät valmistajat ole ottaneet riittävän vakavasti rakennustuotteiden CE-merkinnän tuloa pakolliseksi 1.7.2013. Siihen ei ole enää kuin viisi kuukautta! Yritysten kotisivuilta ei juuri löydy kuvia laitteeseen kiinnitetystä CE-merkinnästä eikä siitä CE-dokumentista, joka pitää toimittaa tehdasvalmisteisen pienpuhdistamon ja saostussäiliön mukana asiakkaalle. Kotisivuilta puuttuu tieto myös ns. suoritustasoilmoituksesta, joka valmistajan on tehtävä ja jossa vakuutetaan laitteen täyttävän sille standardissa asetetut olennaiset vaatimukset.  Tilanne on sama sellaisiakin laitteita esittelevillä kotisivuilla, joissa mainitaan, että laite on CE-testattu. Valmistajien kotisivuilla esitettävillä tiedoilla ei siis aina voi päätellä, onko esitelty puhdistamo tai saostussäiliö oikeasti CE-merkitty vai ei. Lue lisää...Päivitetty 21.6.2014