Asiantuntijat

Yhdistyksen asiantuntijat ovat vesihuollon ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus haja-asutuksen vesi- ja jätevesihuollon säädöksistä, teknologiasta ja käytännön toteutuksista. Tällä hetkellä yhdistyksellä on käytettävissä seuraavat henkilöt:

Dipl. ins. Erkki Santala

Erikoisalana kiinteistökohtainen vesihuolto. Hän on toiminut vetäjänä alan tutkimushankkeissa sekä pieniä jätevesijärjestelmiä koskevien ohjejulkaisujen kirjoittajana yli 30 vuotta. Hän on ollut Mukana myös alan Pohjoismaisessa yhteistyössä sekä eurooppalaisessa standardisoinnissa.

Vesihuoltoinsinööri, tekn. lis. Katriina Kujala-Räty

Erikoisalana haja-asutuksen vesihuolto ja jätevesienkäsittely. Hänellä on pitkä kokemus pienten puhdistamoiden käytönohjauksesta, rakennuttamisesta ja suunnittelusta. Hän on toiminut sen jälkeen SYKEssä haja-asutuksen jätevesihuollon asiantuntijana ja kouluttajana

Tekn. lis. Matti Valve

Erikoistumisaloina ovat jätevesiprosessit ja vesikemia. Lisäksi hän on toiminut pienpuhdistamoiden testauksen vastuullisena johtajana SYKEssä vuosina 2006-2008. Hän on myös osallistunut pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen vesihuoltoalan yhteistyöhön sekä toiminut luennoitsijana korkeakouluissa ja ammatillisissa koulutusorganisaatioissa.

Tutkija Timo Laaksonen

Yli 35 vuoden käytännön kokemus jätevesilaitoksista. Hän vastaa kysymyksiin puhdistamoiden ylläpidosta, huollosta ja muista teknisistä asioista.

Dipl.ins. Riikka Vilpas

Erikoisalana haja-asutuksen jätevesien käsittely, pienpuhdistamoiden testaus ja CE-merkintä. Hän yöskentelee SYKEssä jätevesiryhmän vetäjänä ja vastaa pienpuhdistamoiden testaustoiminnasta. Hän on ollut mukana monissa alan tutkimushankkeissa sekä toiminut luennoitsijana hajajätevesiasioihin liittyvissä koulutuksissa.

Insinööri (AMK) Nina Pimiä

Erikoisalana haja-asutuksen vesihuolto ja kiinteistökohtainen jätevesien käsittely. Hän työskentelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vesihuoltoon liittyvien hankkeiden projektipäällikkönä. Hän on toiminut pitkään kiinteistökohtaisen jätevesihuollon neuvojana, kouluttajana ja asiantuntijana. Hän on ollut mukana myös vesiosuuskuntien toiminnan kehittämis- ja koulutushankkeissa.Päivitetty 09.02.2015