Ajankohtaista haja-asutuksen jätevesistä

18.1.2017

Hajaputsari on lausunut

Hajaputsari ry on antanut lausuntonsa luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (15.12.2016).

12.9.2016

Uudistettu jätevesiopas

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto on uusinut jätevesisivustonsa.

19.5.2016

Hajaputsari on lausunut

Hajaputsari ry on antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta (27.4.2016) ympäristönsuojelulain muuttamisesta.

9.1.2016

Jätevesitekniikan sanasto ja pienten jätevesijärjestelmien standardit

SFS on julkaissut Viemäröintitekniikan sanaston,  SFS-EN 16323. Linkin takaa löytyy myös maininnat standardeista, jotka koskevat pieniä jätevesijärjestelmiä (SFS-EN 12566).

EU:n rakennustuoteasetuksesta johtuva päivitys ko. standardeihin on käynnissä ja uusitut versiot osista 1, 3, 4, 6 ja 7 julkaistaan lähiaikoina. Osat 1, 2 ja 3 ovat saatavissa myös suomeksi, muut vain englanniksi..

2.12.2015

Hajaputsari on lähettänyt kirjeen maa- ja ympäristöministerille

Hajaputsari on toimittanut maa- ja ympäristöministerille kirjeitse näkökohtia hajaätevesityöryhmän 2015 raportista.

4.11.2015

Ympäristöministeriön jätevesityöryhmä on luovuttanut raporttinsa

Ympäristöministeriön hajajätevesityöryhmän raportti on valmistunut ja luovutettu ympäristöministerille. Raportti sisältää kolme ehdotusta nykyisen lainsäädännön vaatimusten lieventämisestä. Linkki raporttiin.

1.10.2015

Ympäristöministeriön jätevesityöryhmän väliraportointia

Ympäristöministeriö on kertonut hajajätevesiasetuksen vesittämisen etenemisestä. Linkki tiedotteeseen.

8.6.2015

Hallitusohjelma

Uusi hallitusohjelma liitteinen
Taustamuistiot

7.4.2015

Hajajätevesiasetuksen siirtymäaikaa koskeva siirtymäajan muutos (10§) on astunut voimaan

Linkki muutokseen. Vaikka valtaosassa lausunnoista vastustettiin muutoste, ei sillä ollut merkitystä päätökseen.

Sipoo-Maxit

calliola

 Päivitetty 18.1.2017